Oferta

fotolia_43533383_s.jpgWycena nieruchomości min. do celu:

- sprzedaży,

- kupna,

- zamiany,

- zabezpieczenia kredytów,

- odszkodowań,

- podziału majątku,

- określenia wartości poniesionych nakładów,

- aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego,

- podatkowych,

- innych.

 

Wycena środków trwałych do celu:

- sprawozdań finansowych,

- wprowadzenia do ewidencji,

- wniesienia aportu,

- amortyzacji itp.